ŘÍJEN

    Jak teplota venku i v úlech postupně klesá, včely se stahují do středu plodiště a začíná se postupně tvořit budoucí zinmí chumáč. V tomto čase zúžíme česna a zajistíme je proti vniknutí hlodavců. Zaklíckované matky můžeme vypustit. Před první fumigací proti varroáze by měla být včelstva bez plodu. Po 10. říjnu začínáme při teplotě alespoň 10 st.C s tlumením varroázy fumigačními pásky.Druhý den po fumigaci očistíme podložky a vrátíme je na dna úlů. Je vhodné si už nyní opatřit mezistěny pro příští sezónu, protože ty přes zimu "dozrají" a budou pevnější.