ČERVEN

    Rozkvětem akátů a maliníku začíná na většině území hlavní snůška a zdravá včelstva se dostávají na vrchol svého rozvoje. Toho využijeme k rozmnožování včelstev oddělky, abychom nahradili zimní ztráty. Děláme-li v té době smetence, dbáme na to, aby v nich byly včely různého stáří, tzn. i mladušky a samozřejmě oplozená a již kladoucí matka.Nzněž vrcholí období chovu matek. Mladými oplozenými matkami nahrazujeme starší a nevýkonné matky ve včelstvech. Všemožně podporujeme včelstva, aby co nejvíce stavěla. Trubčí plásty využíváme jako lapače roztočů Varroa.