Informace o včelařích na okrese Prostějov

    Včelaření a práce se včelstvy je v první řadě ušlechtilý koníček, který provozují lidé s láskou ke včelám a přírodě. V posledních letech je tato činnost ztížena jak zdravotní situací včel, tak i v neposlední řadě ekonomickou situací. Tohle vše se odráží ve stále klesajících počtech včelařů i včelstev. Musíme si uvědomit že mimo tradiční včelí produkty jako je med, pyl, vosk a jed jsou včely hlavně přínosem svou opylovací činností různých druhů entomofylních rostlin a tím pomáhají vytvářet a udržovat optimální životní prostředí. Proto je hlavním úkolem včelařů udržovat dostatečný počet včelstev.

    Počty včelstev a včelařů na okrese se rok od roku rapidně snižuje. Pokud porovnáme stav za posledních 10let zjistíme že stavy poklesly cca o 50%

V roce 1991 jsme měli na okrese 942 včelařů s 9 115 včelstvy. V roce 2009 již to bylo 456 včelařů s 4 244 včelstvy. K poklesu došlo zejména rozšířením zhoubné nemoci , moru včelího plodu. Tohle mělo za následek výrazný útlum jak kočování tak i chovatelské činnosti a rozšiřování počtu včelstev. Na snížení počtu včelstev se také v neposlední řadě podepsalo podstatné zvýšení cen včelařských potřeb, pomůcek a materiálů, zvýšená cena cukru a snížení výkupních cen medu. Od roku 2010 dochází k pomalému nárůstu členské základny a počtu včelstev

Organizační struktura ke dni 15.9.2016:

    Okres Prostějov je rozdělen na 9 ZO, v součastnosti s 551 členy a 6 733 včelstvy. V okrese působí 4 právnické osoby (Semo a ZD) Evidováno je 39 včelařů bez včel a 21 neorganizovaných včelařů se 307 včelstvy. Celkem je na okrese evidováno  7 040 včelstev

     V okrese Prostějov je evidováno 144 obcí a osad, které  jsou rozděleny do ZO.ZO ČSV jsou v  Prostějově, Konici, Brodku u PV, Horním Štěpánově, Němčicích nad Hanou, Prostějovičkách, Protivanově, Ptení a Rozstání.