VETERINÁRNÍ NAŘÍZENÍ

Nákazová situace včelstev na okrese Prostějov je hlavně ovlivněna varroázou a morem včelího plodu. Že je varroáza vážné onemocnění , o tom jsme se již přesvědčili. V první řadě je vždy nutné  znát co nejpřesněji momentální nákazovou situaci a tim i intenzitu napadení a následně včasně nasadit léčiva.

    Na našem okrese je situace v posledním období v jednotlivých ZO různá, podle kvality léčení a přístupu chovatelů včel v podletí a v podzimním léčení.

Velmi dobře se osvědčil Gabon PA92. Další ošetření seprovádí 2x fumigací a aerosolem.

Výsledky zimního vyšetření měli.

v roce 2009 bylo 33% vzorků nad 3 roztoče

v roce 2010 bylo 7,4% vzorků nad 3 roztoče

v roce 2011 bylo 4,68% vzorků nad 3 roztoče

v roce 2012 bylo 11,91% vzorků nad 3 roztoče

v roce 2013 bylo 7,78% vzorků nad 3 roztoče

 

    Nejnebezpečnější nemocí je však mor včelího plodu, který nelze léčit a jeho spóry přetrvávají desitky let. Proto je důležité včasné zjištění této nemoci a její urychlené nahlášení KVS a spolupráci při dalším postupu.

Situace se na okrese vyvíjela v minulosti následovně.

Rok 2005         26 ohnisek         spáleno 92 včelstev

       2006         28 ohnisek                    158 včelstev

       2007         67ohnisek                     604 včelstev

       2008        18ohnisek                      91 včelstev

       2009        15ohnisek                      147včelstev

       2010        3 ohniska                        57 včelstev

       2011        6 ohnisek                        50 včelstev

       2012        2 ohniska                        25 včelstev

       2013        3 ohniska                       10 včelstev

       2014        5 ohnisek                        35 včelstev

Narizeni_SVS_-_mimoradna_veterinarni_opatreni_-_ochranna_pasma_kolem_ohniska_MVP_v_obci_Celcice.pdf

Narizeni_SVS_-_mimoradna_veterinarni_opatreni_-_ochranna_pasma_kolem_ohniska_MVP_v_obci_Otonovice.pdf

0316 Narizeni ochranne_pasmo_kolem_ohniska_MVP_v_obci_Ludmirov.docx

Narizeni_SVS 2014_v_obci_Kladky.pdf

Narizeni_SVS 2014 Vrbatky.pdf

Narizeni_SVS 035696 E -Chornice.pdf

Narizeni_SVS 035041 Vrbatky.pdf

Narizeni_SVS_MVP_cerven_2013.pdf (476,2 kB)

Vysledky varroa 2013 ZO PV.xlsx (21,8 kB)

0919_varroaza_podzim_2012_s_objednavkou konečná verze.docx (31,4 kB) nnařízení podzim 2012

0917 _Narizeni_MVO_vcely_MVcPl_2012_září 01 PV.docx (35,4 kB) mor Přemyslovice 2012 

obce op 2011 k 20.10.2011.docx (18,8 kB) obce v ochranném pásmu 2012

Nákazy včel a včelího plodu 2011.pptx (4 MB)  užitečné rady

Varroáza 2012 - zimní včelí měl.xls (26 kB) výsledky měli jaro 2012

0314 Nařízení varroaza jaro 2012.pdf (238,1 kB) nařízení jaro 2012

Nařízení 15 2011 mor plodu Čunin.pdf (316,5 kB) vyhlášení ochranného pásma

Nařízení 13 2011 mor plodu Konice.docx (33,8 kB) vyhlášení ochranného pásma

Nařízení 7 2011 mor Konice.pdf (310,6 kB) vyhlášení ochranného pásma

Nařízení 6 2011 zrušení OP S.pdf (243 kB) zrušení ochranných pásem 

Nařízení 5 2011 mor Cunin.pdf (317,2 kB) vyhlášení ochranného pásma

Nařízení 4_2011 mor Dzbel.pdf (317,8 kB) vyhlášení ochranného pásma

 varoa mor 2011.xls (40 kB)    přehled

 Nařízení 1 2011 varroaza jaro S.pdf (250,7 kB)