VETERINÁRNÍ NAŘÍZENÍ

Nákazová situace včelstev na okrese Prostějov je hlavně ovlivněna varroázou a morem včelího plodu. Že je varroáza vážné onemocnění , o tom jsme se již přesvědčili. V první řadě je vždy nutné  znát co nejpřesněji momentální nákazovou situaci a tim i intenzitu napadení a následně včasně nasadit léčiva.

    Na našem okrese je situace v posledním období v jednotlivých ZO různá, podle kvality léčení a přístupu chovatelů včel v podletí a v podzimním léčení.

Velmi dobře se osvědčil Gabon PA92. Další ošetření seprovádí 2x fumigací a aerosolem.

Výsledky zimního vyšetření měli.

v roce 2009 bylo 33% vzorků nad 3 roztoče

v roce 2010 bylo 7,4% vzorků nad 3 roztoče

v roce 2011 bylo 4,68% vzorků nad 3 roztoče

v roce 2012 bylo 11,91% vzorků nad 3 roztoče

v roce 2013 bylo 7,78% vzorků nad 3 roztoče

 

    Nejnebezpečnější nemocí je však mor včelího plodu, který nelze léčit a jeho spóry přetrvávají desitky let. Proto je důležité včasné zjištění této nemoci a její urychlené nahlášení KVS a spolupráci při dalším postupu.

Situace se na okrese vyvíjela v minulosti následovně.

Rok 2005         26 ohnisek         spáleno 92 včelstev

       2006         28 ohnisek                    158 včelstev

       2007         67ohnisek                     604 včelstev

       2008        18ohnisek                      91 včelstev

       2009        15ohnisek                      147včelstev

       2010        3 ohniska                        57 včelstev

       2011        6 ohnisek                        50 včelstev

       2012        2 ohniska                        25 včelstev

       2013        3 ohniska                       10 včelstev

       2014        5 ohnisek                        35 včelstev

 

0514 Narizeni_SVS_-_mimoradne_veterinarni_opatreni_-_ochranne_pasmo_kolem_ohniska_MVP_v_obci_Vicov.pdf

Narizeni_SVS_-_ukonceni_MVO_2020_Smrzice.pdf