ČERVENEC

    V tomto měsíci pozvolna končí hlavní snůška. Vytáčíme zralý med a snažíme se připravit do zimy co nejsilnější včelstva. Tempo plodování matek udržíme na žádoucí výši především zajištěním dostatečného množství zásob v úlech, a proto začínáme s krmením, aby vzniklo hodně dlouhověkých včel.Máme-li slabší včelstva, pospojujeme je, případně ze slabého včelstva vychytíme matku a plásty se včelami přeložíme do medníku silnějšího včelstva. Z plodiště vyjmeme nedostavěné mezistěny, panenské souše a černé plásty. Podle potřeby léčíme včelstva kyselinou mravenčí.