DUBEN

    abycho měli silná včelstva do začátku hlavní snůšky, všemi prostředky se snažíme udržet jejich rozvoj v žádoucím tempu. Nyní potřebují včely nejen teplo, pyl, medné zásoby a vodu, ale i dostatečný životní prostor. Proto podle potřeby včelstvům rozšiřujeme plodiště soušemi, začne -li snůška z ovocných stromů, smetanky a javoru, a včely projeví stavební pud, můžeme plodiště rozšířit i mezistěnami, případmě i přidáme stavební rámek. Plodové plásty převěsíme do medníku a plodiště rozšiřujeme mezistěnami. Při rozšiřování včelstev dbáme, abychom neporušili celistvost plodového tělesa.